January 12th, 2014

Свидетельство Плательщика единого налога больше выдаваться не будет

Интересный текст пришел на почту в рассылке от Краматорской налоговой. Я думаю, что он касается многих в нашем городе.
Полный текст:


Скасовується видача свідоцтва платника єдиного податку


За підсумками 2013 року понад 120 тис. представників бізнесу в регіоні є спрощенцями. З 1 січня поточного року набули чинності зміни в законодавстві щодо такої системи оподаткування. Відповідно до них свідоцтва платника єдиного податку більше не видаватимуться. Натомість за бажанням можна безкоштовно отримати витяг з Реєстру платників єдиного податку. Необов’язковість операції сприятиме зменшенню обсягів документообігу.

Крім того, враховуючи, що бланк свідоцтва є документом суворого обліку, його скасування призведе до економії бюджетних коштів.

Нововведення передбачені Законом України від 24.10.2013 року № 657 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників та удосконалення деяких положень».

Як зазначає начальник ГУ Міндоходів у Донецькій області Вадим Бондаренко: «Такі зміни усувають адміністративні бар’єри реєстрації суб’єктів господарювання як платників єдиного податку, оскільки позбавляють необхідності двічі звертатися до державних структур – до держреєстратора та до органів доходів і зборів».


Изменены ставки единого налога

АКТУАЛЬНО!

Опять из рассылки налоговой.

Увага!

З 1 січня 2014 року для платників І та ІІ груп змінюється розмір  внесків єдиного податку


Відповідно до пункту 293.1 статті 293 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) фіксовані ставки єдиного податку для платників єдиного податку першої та другої груп встановлюються у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Законом України „Про Державний бюджет України на 2013 рік” мінімальна заробітна плата з 1 грудня 2013 року встановлена у розмірі 1218 грн. Відповідно до підпункту 4 пункту 2 статті 41 Бюджетного кодексу України до набрання чинності законом про Державний бюджет України на поточний бюджетний період у поточному бюджетному періоді мінімальна заробітна плата застосовується у розмірі, що діяв у грудні попереднього бюджетного періоду.

У зв’язку з вищевикладеним, у 2014 році платникам єдиного податку першої і другої груп необхідно розраховувати та сплачувати щомісячні авансові внески виходячи з розміру мінімальної заробітної плати 1218 грн.

Наприклад:


  1. по платникам І групи зі ставкою 8% щомісячні авансові внески будуть складати 97,44 грн. (1218*8%);


  2. по платникам ІІ групи зі ставкою 20% щомісячні авансові внески будуть складати 243,60 грн. (1218*20%).


Відповідно до пункту 295.1 статті 295 ПКУ платникам єдиного податку І та ІІ груп необхідно сплачувати єдиний податок щомісяця шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Пунктом 122.1 статті 122 ПКУ за несплату (неперерахування) фізичною особою  платником єдиного податку першої та другої групи авансових внесків єдиного податку в порядку та у строки, визначені ПКУ, передбачено накладання  штрафу у розмірі 50 відсотків обраної ставки єдиного податку.

Також, звертаємо увагу, що з 01.01.2014 року відповідно до пункту 299.10 статті 299 ПКУ реєстрація платником єдиного податку за рішенням контролюючого органу може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку  у разі наявності податкового боргу на кожне перше число місяця протягом  двох послідовних кварталів.

ДПІ у м. Краматорську

Желающие могут полчить налоговую скидку

Еще немного официальной рассылки из Краматорской налоговой

Громадяни мають право подати річну декларацію про майновий стан і доходи для отримання податкової знижки

З настанням 2014 року органи Міністерства доходів і зборів приймають податкові декларації про майновий стан і доходи, отримані громадянами протягом 2013 року.

Податковим кодексом України (далі – Кодекс) встановлено, що громадяни зобов'язані подавати річну декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) або мають право її подати для отримання податкової знижки та повернення частини сплаченого до бюджету податку на доходи фізичних осіб.

Для реалізації права громадян на податкову знижку за наслідками 2013 року, разом із декларацією подаються документи для підтвердження витрат, що включаються до податкової знижки. У 2014 році платники податку таку податкову декларацію можуть подати упродовж всього року.

Громадянин зобов’язаний подати у 2014 році податкову декларацію, якщо протягом звітного 2013 року, зокрема, отримував:

- доходи від особи, яка не є податковим агентом, тобто від нерезидента або фізичної особи, яка не має статусу суб’єкта підприємницької діяльності або не є особою, яка здійснює незалежну професійну діяльність;

- доходи, які нараховувалися (виплачувалися, надавалися) платнику податку двома або більше податковими агентами у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами, і при цьому загальна річна сума таких оподатковуваних доходів перевищує сто двадцять розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (у 2013 році – 137640 грн.);

- іноземні доходи;

- дохід, отриманий орендодавцем при наданні нерухомості в оренду (суборенду), якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб'єктом господарювання;

- дохід, отриманий орендодавцем при наданні рухомого майна в оренду (суборенду), якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб'єктом господарювання;

- дохід у вигляді вартості успадкованого майна (кошти, майно, майнові чи немайнові права) у межах, що підлягає оподаткуванню (крім спадкоємців-нерезидентів, які зобов'язані сплатити податок до нотаріального оформлення об'єктів спадщини та спадкоємців, які отримали у спадщину об'єкти, що оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб, а також іншими спадкоємцями - резидентами, які сплатили податок до нотаріального оформлення об'єктів спадщини);

- дохід у вигляді неустойки (штрафів, пені), відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди від особи, яка не є податковим агентом (крім окремих випадків, установлених пп. 164.2.14 Кодексу).

Також фізичні особи - платники податку зобов’язані подати річну податкову декларацію про доходи за 2013 рік, якщо отримували окремі види оподатковуваних доходів, які згідно з нормами розділу ІV Кодексу не підлягали оподаткуванню під час їх нарахування чи виплати, але не звільнені від оподаткування. В такому випадку платник зобов’язаний самостійно включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати річну декларацію з цього податку.

Податкова декларація заповнюється платником самостійно або особою, нотаріально уповноваженою таким платником здійснювати таке заповнення (п.179.5 Кодексу). За неповнолітніх осіб або осіб, визнаних судом недієздатними, декларацію подають їхні батьки (опікуни, піклувальники).

Річна податкова декларація подається громадянами до органу доходів і зборів за місцем реєстрації у термін до 1 травня.

Cума податкового зобов’язання, зазначена в поданій річній декларації, сплачується громадянином самостійно до 1 серпня 2014 року.

Сума податкових зобов’язань, донарахована органом доходів і зборів, сплачується до відповідного бюджету у строки, встановлені Кодексом.

Порядок подання річної податкової декларації визначено ст. 179 Податкового кодексу України.

Висловлюємо Вам щиру вдячність за Ваш свідомий крок – декларування доходів.

Нагадуємо, що своєчасно сплачені податки – це шлях до підвищення добробуту кожного.